Avkastnings objekt

ROOFTOP

Avkastningsobjekt

Takterrasse på jobben er en X-faktor! – Gir mulighet for profilskapende aktivitet og attraktivt arbeidsmiljø for offensive bedrifter, hvilket øker interessen blant mange leietakere. For boligutleiere gir investeringer i opparbeidelse av takterrasser en positiv effekt på boligenes attraktivitet som utleiebolig og derigjennom; markedsverdi.

 

Arbeidsplasser med økt attraktivitet

Gode forretningseiendommer bidrar til å utvikle attraktive arbeidsplasser for offentlige og private virksomheter.
Blant mange bedrifter vokser det frem en bevissthet til potensialet som ligger i en attraktiv takterrasse. Det kan være profilskapende og forretnings-genererende tiltak, og det kan styrke arbeidsgivers attraktivitet.
Bybildet er i forandring, og ansvarlige eiendoms-besittere er seg bevisst at bygg utgjør verdifulle elementer i helhetlige byrom. Rooftop kan bidra til å skape et mer spennende bybilde og bidra til å utvikle byen i miljøvennlig og spennende retning.
I samarbeid med eiendomsbesitter og potensielle brukere deltar Rooftops landskapsarkitekter og –designere av rooftop terraces & gardens gjerne i en prosess for å definere ønsker, behov og muligheter. Ut fra denne prosessen kan Rooftop realisere drømmeprosjektet på taket og utnytte arealet maksimalt.

 

Økonomiske effekter av å ha en attraktiv takterrasse

Takterrasse på jobben og i leie-boligen øker interessen blant mange leietakere. Derigjennom bidrar investeringene i takterrasse til potensiale for høyere leieinntekter og markedsverdi.
I tillegg fungerer korrekt anlagt terrassedekk og hage som en forlengelse av levetiden for taktekkingen med inntil 70 %.
Ved å installere solcellesystem, produseres kortreiste strøm til eget bruk, uten nettleie og avgifter. Solceller er nærmest vedlikeholdsfrie, og gir over tid, en gunstig strømkostnad.