GROW UP! ™

ROOFTOP

GROW UP!

Gardens standing up for environment!

ROOFTOP vil bidra til samfunnsøkonomiske gevinster, og til å oppfylle FN`s bærekraftmål for noen av utfordringene knyttet til klimaendringer, økt urbanisering og fortetting!

Derfor introduserer vi GROW UP!

Overvannshåndtering

I områder hvor intensiv nedbør har begrenset naturlig infiltrasjon, og hvor infrastruktur for drenering ikke har tilstrekkelig kapasitet til flomtopper, bidrar «GROW UP!» til å fordrøye regnvann fra å strømme direkte ned på gateplan og i overfylte avløpssystem og kjellere.

En fasade å være bekjent av, enten du bor eller arbeider der, eller er eier! – Dessuten bidrar du til å hindre flomskader
En fasade å være bekjent av, enten du bor eller arbeider der, eller er eier! – Dessuten bidrar du til å hindre flomskader
Grow up! skaper liv og harmoni i asfaltjungelen, og samtidig hindrer flom
Grow up! skaper liv og harmoni i asfaltjungelen, og samtidig hindrer flom

Miljø- og helseaspekt

• Teknologi optimaliserer vanningseffekten av hver dråpe regnvann, med minimal avrenning 
• Binder CO2 (karbondioksid), NO2 (nitrogendioksid) og PM10 (støvpartikler)  
• Reduserer avstand/barrierer for ivaretagelse av habitat for byens biologiske mangfold
• Fanger opp støv – forbedrer luftkvalitet
• Demper støy – forbedrer lydlandskap
• Regulerer temperatur i -, og mellom bygninger
• Sparer energi som følge av termisk effekt; isolasjons-egenskaper, både mot kulde og varme
• Potensiell nedgang i helseskader som følge av redusert støy og bedret luftkvalitet

 

Mykere, vennligere og godt for miljøet – i kombinasjon med effektiv overvannshåndtering
Mykere, vennligere og godt for miljøet – i kombinasjon med effektiv overvannshåndtering

GROW UP! er ikke avhengig av spesielt kraftig bæring i byggenes konstruksjon  –  kan etter-monteres og anvendes på de fleste bygg, og er relativt smidig å montere.

Derfor er det forholdsvis rimelig å sette i drift!

GROW UP! utvikles i samarbeid med ledende miljøer innen relevante fagområder, og vil inngå som en komponent i miljøsertifiseringen av bygg. Dette er viktig i f.h.t. at stadig flere attraktive leietakere vektlegger «renere bygg», BREEAM-sertifisering gir lavere låne-rente, og troverdig ESG-strategi bidrar konkret til at investorer aksepterer lavere avkastning – hvilket gir høyere prising.

Ta kontakt, så kan vi se konkret på dine utfordringer og muligheter!

ROOFTOP AS står for hele prosessen med å omskape eksisterende flate tak til attraktive konsept og fasiliteter – hjemme og på arbeidsplassen. Det gir frodige møteplasser for rekreasjon og samvær, positiv miljøeffekt, og bidrar til å oppfylle mål om sosial -, økonomisk og miljømessig bærekraft.

Harde, ugjestmilde betongvegger gir nytt liv til sine omgivelser, og utnytter styrtregnet positivt
Harde, ugjestmilde betongvegger gir nytt liv til sine omgivelser, og utnytter styrtregnet positivt