Miljø

ROOFTOP

Miljø

Rooftop har sterk fokus på miljøet  –  sertifiseres som Miljøfyrtårn.

Tiltagende urban tetthet begrenser grønne lunger på gateplan. Å ta i bruk byenes flate tak kompenserer til en viss grad for den tette byutviklingen, skaper grobunn for kortreist mat, og mulighet for fornybar energi.

Rooftop skaper grønne åpne plasser, og urbant småskala-landbruk, og søker alltid å bidra til positivt miljø-fotavtrykk.

Miljøeffekt

Miljø-effekten av Rooftop`s løsninger er bl.a. at du:

Beholder og nyttiggjør deg av regnvann
Visse typer tak-vegetasjon absorberer opp til 75 % av regnvann. I tillegg til å kunne nyttiggjøre seg dette til noe matnyttig (for eksempel dyrking av grønnsaker), reduserer det også avrenning og dermed risikoen for oversvømmelse.

Forbruker mindre
Rooftop anvender moderne teknologi og teknikk for å optimalisere vanningseffekten av hver dråpe, og forbruke så lite som mulig for å holde frukt og grønt friskt og frodig.

Bedrer levevilkår for småfugler og bier
Rooftop kan anvende plantetyper som – foruten å produsere mat for mennesker – utgjør et viktig biotop for småfugler og bier.

Bidrar til å endre urbane micro-klima
Bykjerner av asfalt og betong holder på varmen, og skaper “urbane hete-øyer”; inntil 5 C varmere enn omkringliggende bebyggelse. Gjennom utsondring bidrar plantene direkte til svalere temperatur i sonen over tak-overflaten.

Bidrar til å forbedre luftkvalitet
Planter produserer oksygen og reduserer karbondioksid i luften. I tillegg fanger bladene opp inntil 85 % av forurensende partikler i luften.

Lar planter isolere mot hete og støy
Bygninger med vegetasjon på taket reduserer varmetapet med inntil 30 % om vinteren, er svalere om sommeren, og gir isolasjon året rundt. Dette bidrar til miljøet, og reduserer energi-forbruket.

Skjerming med vegetasjon

Frodigheten i vertikale hager, gjerne med spiselige eller sanselige vekster, gir trivsel og ro, og bidrar til bedret luftkvalitet.

Rooftop anvender teknologi som fuktighetssensorer og dyser for å begrense vannforbruk og optimalisere vanningseffekten.

 

Urbant småskala-landbruk

Rooftop presenterer gjerne smarte, ressurseffektive landbruksteknikker som organoponi og vertikal dyrking, for kortreist dyrking av frukt, bær og grønnsaker. I tillegg til redusert CO2-utslipp og andre positive miljø-effekter, gir denne dyrkingsformen hyggelige ringvirkninger på sosial velferd.

 

MILJØFOKUS I BYGGEPROSESSEN

Rooftop fokuserer på tiltak i byggeprosessene for å begrense utslipp av CO2- og NOX.
Dette kan være tiltak som;
• Bæresystem og tak, f.eks. massivtre
• Bruk av lavkarbon-betong, klasse A
• Struktur/system for gjenbruk
• Software for å optimalisere planlegging/prosjektering, rasjonell prefabrikasjon og montasje, logistikk, etc., blant annet med sikte på å begrense transport av arbeidskraft, material, utstyr, etc.
• Transport til og fra byggeplass, og installasjons-/monteringsmidler med tilhørende energikilder