Om Rooftop

ROOFTOP

OM ROOFTOP

Rooftop AS er spesialisert på å omskape ubenyttede takareal til avskjermede uteområder for livsglede og flerbruk, med langsiktig bærekraft og kvalitet – og til fornuftig pris!

Se på oss som landskaps-/arkitektfirma, ingeniørbedrift, fremtidsrettede gartnere og spesialisert entreprenørforretning.

Kombinasjonen av bred kompetanse, kreativitet og solid håndverk gir bærekraftige, fremtidsrettede løsninger med øye for detaljer.

Derfor kan vi stå for komplette prosesser og varierte løsninger for høyt-liggende rekreasjonsområder, urbant småskala-landbruk og solenergi.

Kortreiste råvarer fra egen «kolonihage»
Kortreiste «hide-aways»
Bytt ut skyggefullt og innestengt med solfylt utendørs-tilværelse
Frodig oase – en attraktiv del av urbane hjemKompetanse og kvalitet

Vi har kompromissløs fokus på å avklare risiko i forkant! Som ingeniørbedrift ivaretar vi alle forhold i forbindelse med byggets konstruksjon og tåleevne for det norske klima, og har eksperter som kvalitetsikrer løsningene mot fukt og lekkasjer.

Våre ansatte og samarbeidspartnere er stolte fagfolk og sterke leverandører med solid kompetanse og offentlig godkjennelse i alle relevante fagområder. Sammen med kontrakter og garantier i h.h.t. Norsk Standard, borger dette for kvalitet og trygghet over tid.

Rooftop holder seg løpende oppdaterte på nye materialer og løsninger. Vi forsøker alltid å benytte klimaeffektive materialvalg og moderne løsninger, for å begrense byggetid, sjenanse i byggeperioden, kostnader og miljø-fotavtrykk.

Alle takterrasse-prosjekter blir fortløpende evaluert, med målsetning å sikre gode prosesser og leveranser.

Arbeidsmetodikk


Service, forvaltning og vedlikehold

Regelmessig systematisk ettersyn og vedlikehold bidrar til å opprettholde kvaliteten og bo-kvaliteten, samt redusere risikoen for større uforutsette kostnader.

Rooftop tilbyr derfor langsiktige vedlikeholdsavtaler som gir forutsigbarhet og større kostnadskontroll.

Beboerne eller gårdeieren velger selv om Rooftop skal håndtere alt eller deler av vedlikeholdet, eller kun bidra med rådgivning.

For å kvalitetssikre prosjektet over tid, gjennomfører Rooftop, i forbindelse med ettersyn/vedlikehold, en liten beboerundersøkelse. Her får beboerne mulighet å komme med innspill og synspunkter. På den måten kan Rooftop og hele beboer-miljøet utvikle, samle og dele nødvendig kunnskap, og nyttiggjøre seg brukernes erfaringer.